Westworld season 1 episode 16 Online Full Episode Dual Audio 1080p

Westworld season 1 episode 16

Delos Westworld society gives the rich, the themed package based on the fictional Old West and inhabited android “masters” who are programmed to believe that they are people. Android soon Mannerisms and behavior indicates that they are developing and can be a threatFor the person, employee and guests.

Bài này đã được đăng trong hd, Không phân nhóm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *